• Hem
 • Integritets & Säkerhetspolicy

Integritets & Säkerhetspolicy

 

INTEGRITETSPOLICY

Senast Modifierad:  [26:e April, 2018]

Denna integritetspolicy förklarar hur ZoeTop Business Co., Limited (sammantaget, “niceline,” “vi,” “oss,” eller “vår”) samlar in, använder, delar och behandla dina uppgifter.

 

Snabblänkar

Klicka på länkarna nedanför för att komma till ett specifikt avsnitt av denna integritetspolicy.

 

 

Insamling och Användning av Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter är också anonyma uppgifter med koppling till information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter innefattar inte uppgifter som har blivit oåterkalleligt anonymiserade eller aggregerade så att de inte längre låter oss, i kombination med annan information eller på annat sätt identifiera dig.

Här är en beskrivning av typerna av personuppgifter som vi kan komma att samla in och hur vi kan komma att använda dem:

Vilka Personuppgifter Vi Samlar In

Beroende på vilka produkter och tjänster som du använder, samlar vi in olika typer av personuppgifter av eller om dig.

Uppgifter som du uppger: Vi samlar in de personuppgifter som du uppger när du använder våra produkter och tjänster eller interagerar med oss på annat sätt, såsom när du skapar ett konto, Kontaktar Oss, deltar i en nätenkät, använder vår näthjälp eller nätchattverktyg.
Uppgifter som rör betalningar: Om du gör en betalning, samlar vi in personuppgifter i anslutning till köpet. Dessa uppgifter inkluderar betaluppgifter, såsom ditt kredit- eller betalkortsnummer och andra kortuppgifter, och annan konto- och autentiseringsinformation, såväl som fakturerings-, frakt- och kontaktuppgifter.
Uppgifter som rör användningen av våra tjänster och produkter: När du besöker våra webbplatser, kan vi komma att samla in data gällande vilken typ av enhet du använder, din enhets unika identifierare, IP-adressen för din enhet, ditt operativsystem, typen av webbläsare du använder, användningsinformation, diagnostisk information, och platsuppgifter från eller om datorerna, telefonerna, eller andra enheter på vilka du installerar eller kommer åt våra produkter och tjänster. Om tillgänglig, kan våra tjänster komma att använda GPS, din IP-adress, och annan teknologi för att fastställa en enhets beräknade plats för att låta oss förbättra våra produkter och tjänster.

Hur Vi Använder Dina Personuppgifter

Generellt, använder vi personuppgifter för att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster, för att kommunicera med dig, för att erbjuda dig inriktad reklam och tjänster, och för att skydda dig och våra kunder.

ZoeTop Business Co., Limited, behandlar och fastställer hur som datakontroller vi ska behandla dina personuppgifter i följande syften:

 

Tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster: Vi använder personuppgifter för att bättre tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter, tjänster, och reklam. Detta innefattar användning av personuppgifter för syften såsom dataanalys, efterforskning och granskning. Sådan behandling baseras på vårt legitima intresse av att erbjuda dig produkter och tjänster och för kontinuitet i verksamheten. Om du deltar i en tävling, eller annan kampanj, kan vi komma att använda personuppgifterna som du uppger för att administrera dessa program. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, som kan innehålla ytterligare regler kring hur vi använder personuppgifter, så vi uppmuntrar dig att läsa dessa regler noggrant innan du deltar.
Kommunicera med dig: Föremål för föregående uttryckliga medgivande, kan vi komma att använda personuppgifter för att skicka reklammeddelanden kopplade till niceline egna produkter och tjänster, kommunicera med dig gällande dina konton och transaktioner, och informera dig gällande våra policies och villkor. Om du inte längre vill få e-postmeddelanden i marknadsföringssyften, Kontakta Oss för att välja bort. Sedan kan vi också komma att använda dina uppgifter för att behandla och besvara dina förfrågningar när du kontaktar oss. Föremål för ditt tidigare uttryckliga medgivande, kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje partspartners som kan komma att skicka dig reklammeddelanden kopplade till deras produkter och tjänster.
Erbjuda och mäta inriktad reklam och tjänster: Föremål för ditt föregående uttryckliga medgivande, kan vi komma att använda personuppgifter för att personanpassa upplevelsen av våra produkter och tjänster och på tredjeparts webbplatser och applikationer och avgöra effektiviteten hos våra reklamkampanjer
 
OBSERVERA: För alla sätt att använda dina uppgifter som beskrivs ovan som kräver ditt tidigare uttryckliga medgivande, observera att du kan dra tillbaka ditt medgivande genom att kontakta ZoeTop Business Co., Limited.
Främja säkerhet och trygghet: Vi använder personuppgiter för att kunna verifier konton och användaraktivitet, såsom övervaka bedrägerier och utreda misstänkt eller potentiellt olaglig verksamhet eller brott mot våra villkor eller policies. Sådan behandling baseras på vårt legitima intresse av att säkerställa säkerheten hos våra produkter och tjänster.
Cookies och Liknande Teknologi

Vi använder cookies och liknande teknologier för att tillhandahålla, skydda, och förbättra våra produkter och tjänster, såsom genom individanpassning av innehåll, erbjuda och mäta reklam, förstå användarbeteende, och ge en bättre upplevelse.

Du kan avlägsna eller neka till cookies i din webbläsares eller enhets inställningar, men i vissa fall kan detta påverka din förmåga att använda våra produkter och tjänster.

Läs vår Cookiepolicy för att få veta mer om hur vi använder cookies och dina alternativ.

Röjande av Personuppgifter

Vi tillgängliggör vissa personuppgifter till strategiska partners som jobbar med oss för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller hjälpa oss att marknadsföra till kunder. Personuppgifter kommer bara att delas med dessa företag för att tillhandahålla elelr förbättrra våra produkter, tjänster och reklam; de kommer inte att delas med tredjepart för deras egna marknadsföringssyften utan ditt tidigare uttryckliga medgivande.

Tjänsteleverantörer

Vi delar personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster på uppdrag av oss, såsom webbhotell, e-posttjänster, marknadsföring, sponsring av lotterier, tävlingar, och andra kampanjer, granskning, fullborda kundbeställningar, dataanalys, tillhandahålla kundtjänst, och utföra kundundersökningar och nöjdhetsenkäter. Dessa företag har ansvarsskyldighet att skydda dina uppgifter och kan vara belägna varhelst vi verkar.

Företagets dotterbolag och Företagets Affärstransaktioner

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med alla ZoeTop Business Co., Limited-dotterbolag. Ifall det sker en sammanslagning, omorganisation, förvärv, joint venture, tilldelning, spin-off, överföring, eller försäljning eller överlåtelse av hela eller någon del av vårt företag, inklusive i anslutning till eventuell konkurs eller liknande förfaranden, så kan vi komma att överföra alla personuppgifter till en relevant tredjepart.

Juridisk Efterlevnad och Säkerhet

Det kan vara nödvändigt—enligt lag, juridisk process, rättstvist, och/eller begäran från offentliga eller statliga myndigheter inom eller utanför landet där du är bosatt—att vi röjer personuppgifter. Vi kan också komma att röja personuppgifter om vi bedömer att det för nationens säkerhet, tillämpning av lagen, eller andra frågor som är viktiga för allmänheten, är nödvändigt eller lämpligt att röja dem.

Vi kan också komma att röja personuppgifter om vi bedömer i god tro att ett röjande rimligen är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och eftersträva tillgängliga lösningar, tillämpa våra användarvillkor, utreda bedrägerier, eller skydda våra verksamheter eller användare.

Rättslig Grund För Behandling av Personuppgifter från bosatta i EES

Det kan vara nödvändigt—enligt lag, juridisk process, rättstvist, och/eller begäran från offentliga eller statliga myndigheter inom eller utanför landet där du är bosatt—att vi röjer personuppgifter. Vi kan också komma att röja personuppgifter om vi bedömer att det för nationens säkerhet, tillämpning av lagen, eller andra frågor som är viktiga för allmänheten, är nödvändigt eller lämpligt att röja dem.

Om du är bosatt inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vår behandling av dina personuppgifter att legitimeras enligt följande: När vi behöver ditt medgivande för behandling av dina personuppgifter så kommer sådan behandling att rättfärdigas enligt Artikel 6(1) lit. (a) Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (“GDPR”). Om behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt mellan dig och oss eller för att enligt din begäran vidta eventuella steg innan avtalet, så kommer sådan behandling baseras på GDPR Artikel 6(1) lit.(b). Där behandling är nödvändigt för att vi ska kunna rätta oss efter en laglig skyldighet, kommer vi att behandla dina uppgifter på grund val av GDPR Artikel 6(1) lit. (c), och där behandling är nödvändigt för våra legitima intressen, kommer sådan behandling att ske i enlighet med GDPR Artikel 6(1) lit. (f).

Dina Rättigheter

Vi tar rimliga steg för att säkerställa att dina personuppgifter är riktiga, fullständiga och uppdaterade. Du har rätten att komma åt, rätta, eller radera de personuppgifter som vi samlar in. Du är också berättigad att begränsa eller ifrågasätta, när som helst, vidare behandling av dina personuppgifter. Du har rätten att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format. Du får lämna in ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet gällande behandlingen av dina personuppgifter.

För att ge skydd åt dina personuppgifters integritet och säkerhet, kan vi komma att begära uppgifter från dig för att låta oss bekräfta din identitet och rätt att tillgå sådana uppgifter, såväl som söka efter och förse dig med de personuppgifter som vi förvarar. Det finns fall då gällande lagstiftning och tillsynskrav tillåter eller kräver att vi nekar till att tillhandahålla eller radera vissa eller alla personuppgifterna som vi förvarar.

Du kan Kontakta Oss för att utöva dina rättigheter. Vi kommer att besvara din förfrågan inom en rimlig tidsram, och i vilket fall som helst inom 30 dagar.

Stänga Konton

Kontakta niceline för att stänga ditt konto vad gäller följande användningar av dina personuppgifter:

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster;
 • kommunicera med dig;
 • dela dina personuppgifter med tredje part partners för reklammeddelanden;
 • erbjuda och mäta inriktad reklam och tjänster; eller
 • främja trygghet och säkerhet.
Kontakta niceline för att stänga ditt konto för användning av dina personuppgifter för att tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågade.

Om du stänger ditt konto, så har vi ingen skyldighet att bevara dina uppgifter, och vi kan komma att radera några eller alla dina uppgifter utan ansvarsskyldighet. Dock, kan vi bevara uppgifter med koppling till dig om vi tror att detta kan vara nödvändigt för att förhindra bedrägerier eller framtida missbruk, om lagen kräver det, av legitima skäl, såsom analys av icke-personliga uppgifter, kontoåterhämtning, granska våra register, och upprätthålla våra rättigheter och skyldigheter enligt våra avtal.

 

Tredjepart Webbplatser och Tjänster

Våra webbplatser, produkter, och tjänster kan innehålla länkar till eller din förmåga att komma åt tredje parts webbplatser, produkter, och tjänster. Vi har inte ansvar för de integritetspraxis som dessa tredje parter utgår ifrån, och inte heller har vi ansvar för informationen eller innehållet som deras produkter och tjänster innehåller. Denna Integritetspolicy göller endast för uppgifter som samlats in av oss genom våra produkter och tjänster. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom integritetspolicies för eventuell tredje part innan du går vidare med att använda deras webbplatser, produkter, eller tjänster.

Datasäkerhet, Integritet och Bevarande

Vi vidtar rimliga tekniska, administrativa, och fysiska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda och hjälpa till att förhindra obehörig åtkomst av dina uppgifter, och för att använda uppgifterna som vi samlar in på rätt sätt. Till exempel, begränsas tillgång till dina personuppgifter till våra medarbetare, leverantörer, eller ombud som behöver komma åt sådana uppgifter för att utföra deras tilldelade arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot obehörig åtkomst till dina niceline produkter, kontouppgifter, och dator eller andra enheter. Om du upplever att ditt kontos säkerhet eller dina personuppgifters har äventyrats, Kontakta Oss omedelbart. Var medveten om att, trots våra bästa försök, är inga säkerhetssystem ogenomträngliga. Ifall ett säkerhetsbrott skulle ske, meddelar vi dig snabbt och lämpliga myndigheter om lagen kräver det.

Dina personuppgifter kommer att behållas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftena som presenteras i denna Integritetspolicy, om inte en längre bevarandeperiod krävs eller tillåts av lagen.

Barn

Våra produkter och tjänster är avsedda för vuxna. I enlighet med detta, samlar vi inte medvetet in, använder, eller röjer uppgifter gällande barn under 16. Om vi får veta att vi har samlat in personuppgifter som rör ett barn under 16, eller motsvarande minimiålder beroende på jurisdiktion, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna så snart som möjligt. Se till att Kontakta Oss ögonblickligen om ett barn under 16 har uppgett sina personuppgifter för oss.

Dataöverföring, Lagring och Behandling Globalt

När vi delar dina personuppgifter med våra partners, niceline-dotterbolag, och tjänsteleverantörer, så kan dina personuppgifter komma att överföras och/eller tillgängliggöras för länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Under sådana omständigheter, kommer vi att ingå modellavtalsklausuler som antagits av europakommissionen, eller förlita oss på andra rättsliga grunder såsom Privacy Shield, i förekommande fall, eller bindande företagsregler där våra partners eller tjänsteleverantörer har antagit sådana interna policies som har godkänts av europeiska dataskyddsmyndigheter.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan periodiskt komma att ändra denna Integritetspolicy för att hålla oss uppdaterade gentemot ny teknik, industripraxis och tillsynskrav, bland annat. Vi förväntar oss att de flesta ändringar blir små. Vi förväntar oss att de flesta ändringar blir små. Eventuella oväsentliga ändringar kommer att träda i kraft så snart en uppdaterad integritetspolicy har lagts upp.

Dock, kan det finnas fall där ändringarna av Integritetspolicyn är mer betydande. I dessa fall, kommer vi att skicka ut ett mer framträdande varsel i förväg.

Din fortsatta användning av våra produkter och tjänster efter datumet då Integritetspolicyn effektueras innebär att du godkänner den uppdaterade Integritetspolicyn. Om du inte godkänner den uppdaterade Integritetspolicyn, avstå ifrån att använda våra produkter och tjänster och Kontakta Oss för att stänga ett eventuellt konto som du kan ha skapat.

Kontakta Oss

I fall du har frågor gällande denna Integritetspolicy eller dess implementering, så når du oss på detta sätt:

Kopplat till användningen av dina personuppgifter i följande syften: data@niceline.com

 • tillhandahålla, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster;
 • kommunicera med dig;
 • dela dina personuppgifter med tredje part partners för reklammeddelanden;
 • erbjuda och mäta inriktad reklam och tjänster;
 • främja trygghet och säkerhet.
Kopplat till användningen av dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster som du har efterfrågat: data@niceline.com

 

 

COOKIEPOLICY

Senast Modifierad:   [26:e April, 2018]

Denna Cookiepolicy gäller för alla ZoeTop Business Co., Limited dotterbolag, varumärken, webbplatser, produkter, och tjänster (sammantaget, “niceline,” “vi,” “oss,” eller “vår”) och förklarar hur vi använder cookies på våra webbplatser och vilka alternativ du har.

 

Definition av “Cookies”

Cookies är små textfiler som används för att lagra information i webbläsare. Cookies används omfattande för att lagra och ta emot identifierare och annan information på datorer, telefoner, och andra enheter. Vi använder också andra teknologier, inklusive uppgifter som vi lagrar i din webbläsare eller enhet, identifierare associerade med din enhet, och annan mjukvara, i liknande syften. I denna Cookiepolicy, hänvisar till alla dessa teknologier som “cookies.”

 

Typer av Cookies

Vi använder cookies för att tillhandahålla, skydda, och förbättra våra produkter och tjänster, såsom genom att personanpassa innehåll, erbjuda och mäta annonser, förstå användarbeteende, och erbjuda en tryggare upplevelse. Nedan beskriver vi de diverse typer av cookies vi använder och syftena de utför. Observera att de specifika cookies vi använder kan variera beroende på de specifika webbplatserna och tjänsterna du använder.

 

Nödvändiga cookies: Dessa cookies är helt nödvändigt för att erbjuda dig våra webbplatser och tjänster och för att möjliggöra grundläggande funktioner, såsom funktioner som en kundvagn och livechatt. Om du inaktiverar dessa cookies, så kommer vi inte att kunna uppfylla din förfrågan.
Prestanda cookies: Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser och tjänster och gör att vi kan komma ihåg valen du gör medan du surfar. Informationen som dessa cookies samlar in låter oss optimera våra webbplatser och göra dem lättare för dig att använda, och identifierar inte dig som person. Om du inaktiverar eller väljer bort dessa cookies, så kanske du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på våra webbplatser och våra tjänster, och detta kan minska supporten och informationen som vi kan erbjuda dig.
Cookies för analys och anpassning: Dessa cookies samlar in information som vi använder i aggregerad form för att öka vår förståelse för hur våra webbplatser och tjänster används och hur effektiva våra reklamkampanjer är, och för att hjälpa oss anpassa våra webbplatser. Om du inaktiverar eller väljer bort dessa cookies, så kanske du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på våra webbplatser och våra tjänster, och detta kan minska supporten och informationen som vi kan erbjuda dig.
Reklamcookies: Dessa cookies samlar in information som rör ditt surfande eller shoppinghistorik och används för att göra reklammeddelandena mer relevanta för dig. De utför funktioner som att förhindra att samma annonser dyker upp kontinuerligt, säkerställer att annonser visas på rätt sätt, och väljer i vissa fall annonser baserade på dina intressen. Vi kan komma att dela denna information med tredje parter för att kunna skapa och leverera reklam som har personanpassats till dig och dina intressen. Om du inaktiverar eller väljer bort dessa cookies, så kanske du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på våra webbplatser och våra tjänster, och detta kan minska supporten och informationen som vi kan erbjuda dig.
Sociala nätverkscookies: Dessa cookies används för att göra det möjligt för dig att dela sidor och innehåll på våra webbplatser och tjänster på tredjeparts sociala nätverk och andra webbplatser. Dessa cookies kan också användas för reklamändamål.

 

Cookies Placerade av Tredjeparter

Du kan också komma att stöta på cookies på våra webbplatser som har placerats av tredjeparter. Till exempel, när du köper våra produkter på nätet, kan vår e-handelsleverantör komma att använda cookies och andra teknologier. Vi kan också komma att låta tredjeparter placera cookies på våra webbplatser för att spåra information som rör din nätaktivitet och/eller över tredjeparts webbplatser eller nättjänster, inklusive för att skicka inriktad reklam baserad på denna information, som skulle kunna inkludera remarketing av våra produkter och tjänster som du har sett på våra webbplatser och på tredjeparts webbplatser.

Denna Cookiepolicy gäller inte för de cookies, applikationer, teknologier eller webbplatser som ägs och/eller drivs av tredje parter, eller dessa tredjeparters praxis, även om de använder eller har tillgång till vår teknologi för att lagra eller samla in uppgifter. För att förstå hur tredje parter använder cookies, granska deras integritetspolicies.

 

Kontrollera och Välja Bort Cookies

Din webbläsare eller enhet kan erbjuda inställningar som låter dig välja huruvida cookies i webbläsaren placeras och radera dem. För mer information gällande dessa kontroller och för att utöva dina cookie preferenser, läs din webbläsares eller enhets hjälpmaterial. Om du väljer att neka till cookies, som noteras ovan, så kanske du inte kommer kunna använda vissa funktioner på våra webbplatser och i tjänster.

 

Spåra Inte

Vissa webbläsare inkluderar förmågan att skicka “Spåra Inte” signaler. Vi varken behandlar eller besvarar “Spåra Inte” signaler. Istället, rättar vi oss efter standarderna som beskrivs i vår Integritetspolicy och denna Cookiepolicy.

HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL VÅR SVENSKA SIDA

VARFÖR KÖPA FRÅN OSS?

15 %
RABATT
PÅ FÖRSTA BESTÄLLNING
GRATIS
FRAKT
PÅ BESTÄLLNING ÖVER 450 KR+

ENDAST I SVERIGE

Shipping elsewhere? Visit niceline's International Site!

APP

Hämta för att njuta av

50krRABATT 1: a beställning

Kod: SEF50

leggings  fashion leggings